4 6 t hof van commerce

't Hof Van Commerce

De organisatoren van het Gezellejaar 1999 spraken de rappers van 't Hof van Commerce aan om gedichten van Gezelle te rappen.

Guido Gezelle
Lees meer
16

Op de radio

En inderdaad, in het programma De nieuwe wereld op radio 1 van 21 mei om 12.50 uur kan je Serge Buyse en Flip Kowlier van het rap-ensemble 't Hof van Commerce uit Izegem hun reclameboodschap horen zingen voor het Gezellejaar 1999. We luisteren naar zo iets als de vierde, vijfde en zesde strofe van

De Averulle en de Blomme

De Averulle en de Blomme

21
Flip Kowlier
frontman 't Hof van Commerce
19
“We kennen Gezelle bijna niet, maar we vinden hem grappig, hij spreekt over gewone dingen, beestjes, vogeltjes, en over onnozelheden, zoals wij.”
Flip Kowlier - 2017


Daar zat ne keer een Averulle
    en lekte met nen zom,
    zom, zom,
    den dauw van op de blaren,
    die klaar bedreupeld waren
    lijk met nen dreupel rom,
    rom, rom.

Wanneer zij fraai gedronken had,
     zoo vloog ze scheef en krom,
     rom, rom,
     al neuzlen en half dronken,
     tot waar de kleêrkes blonken
     van eene schoone blom,
     lom, lom.

De blomme die ze kommen zag
     en viel niet al te dom,
     dom, dom,
     maar riep zoo, loos van zinnen:
     «Hei, Kobbe, kom mij spinnen
     een kobbenet rondom,
     om, om.»

En Kobbe, die was seffens g'reed,
     en steld'heur pootjes krom,
      rom, rom;
      zij spon heur looze netten
      om heur daarin te zetten,
      en zat daar stille en stom,
      tom, tom.

En als de Rulle kwam nabij
     geflodderd, krom en slom,
     lom, lom,
     zoo is ze in 't net gevlogen,
     en deerlijk uitgezogen,
     ofschoon zij jankte: «Zom
     zom zom !»

De looze blomme loech ermeê,
    die looze booze blom,
    lom, lom,
    eilaas ! zoo menig jonkher
    wordt uitgezogen pronker,
    om eene schoone blom,
    dom ! dom !

Gedicht

De Averulle en de Blomme

1858

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.