Gezelle inspireert

125 jaar Guido Gezelle in Brugge, Roeselare en Kortrijk

GGA 9096 F

Een experimenteel dichter met een grenzeloze interesse in talen en culturen, strijdend voor de natuur waar hij ook zijn spiritualiteit beleeft. Zou iemand ‘Guido Gezelle’ antwoorden als je vraagt over wie het gaat? De kans is klein maar toch zijn diversiteit, ecologie en spiritualiteit hedendaagse aspecten die naadloos met deze 19de-eeuwse dichter in verband gebracht kunnen worden.

In 2024 is het 125 jaar geleden dat Guido Gezelle is overleden. Het Guido Gezellegenootschap en de Erfgoedcellen Brugge, TERF en Zuidwest grijpen het herdenkingsjaar aan om net zijn die minder bekende kanten en inspiratiebronnen te vertalen naar het brede publiek en de maatschappelijke relevantie van Gezelle en zijn werk in de kijker te zetten. Het project kan rekenen op de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

In het najaar van 2023 lanceerden de organisatoren onder de titel ‘Gezelle inspireert’ een open oproep naar iedereen die een project wilde opzetten. Dichters, muzikanten, filmmakers, erfgoed- en jeugdverenigingen, professionelen en liefhebbers: iedereen kon ideeën of projecten indienen. Daarmee gaan de organisatoren aan de slag om te komen tot drie kernprojecten die in het najaar zullen toeren tussen de drie Gezellesteden Brugge, Kortrijk en Roeselare.

In het voorjaar van 2024 zullen deze projecten bekend gemaakt worden. Tegelijkertijd wordt het publiek al warm gemaakt voor het Gezellejaar via allerlei initiatieven.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.